Rekrutacja

Dotacje dla kobiet

 

17.08.2018 r.
II EDYCJA NABORU
OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

———-

09.08.2018 r.
II EDYCJA NABORU
WSTĘPNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA – Nabór II

———-
07.08.2018 r.
II EDYCJA NABORU
LISTA BIZNESPLANÓW POZYTYWNA OCENA FORMALNA – Nabór II

———-
22.06.2018 r.
II CYKL NABORU
Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

———-
29.05.2018 r.
II CYKL NABORU – skorygowano numer porządkowy osób niezakwalifikowanych: 85-90 zamiast 81-86
Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

———-
28.05.2018 r.
II CYKL NABORU
Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

———
23.05.2018 r.

Na podstawie § 5 ust. 26 Realizator podjął decyzję o przedłużeniu oceny I etapu rekrutacji do II cyklu naboru

———-
16.05.2018 r.
I EDYCJA NABORU
OSTATECZNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

———-
10.05.2018 r.
I EDYCJA NABORU
WSTĘPNA LISTA BIZNESPLANÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

———-
07.05.2018 r.
I EDYCJA NABORU
LISTA BIZNESPLANÓW POZYTYWNA OCENA FORMALNA

———-
14.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DO I NABORU WNIOSKÓW

Szczegóły: prosimy zapoznać się z informacją umieszczoną w zakładce „Aktualności”

———-
05.04.2018 r.
PRZEDŁUŻENIE II NABORU WNIOSKÓW do 16.04.2018 r.
Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie, termin naboru Dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 16.04.2018 r. (poniedziałek)

———-
19.03.2018 r.
II NABÓR WNIOSKÓW: od 20.03. do 9.04.2018 r.
(informacja także w zakładce „Aktualności”)

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Dokumenty Rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
    lub w biurach lokalnych (patrz: Kontakt)
  • lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

Za dzień złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty zostaną złożone w Biurze.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”

———-
12.03.2018 r.
I CYKL NABORU

Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie

———-
I CYKL NABORU
Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

———-
16.02.2018 r.
Informujemy, że zakończono ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 89 zgłoszeń. Pozytywna weryfikację formalną przeszło 57 zgłoszeń, a w trakcie uzupełnień jest 27 zgłoszeń. Osoby, których wnioski wymagają uzupełnień, zostały już powiadomione lub zostaną powiadomione w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2018 r.
Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej: 22.02.2018 r. (czwartek)
Planowany termin rozpoczęcia doradztwa zawodowego: 23.02.2018 r.(piątek)

 

———-
Najbliższy termin składania wniosków od 12.01. do 1.02.2018 r. (I NABÓR WNIOSKÓW)

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Dokumenty Rekrutacyjne można składać:

  • osobiście w Biurze Projektu lub biurach lokalnych (patrz: Kontakt) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
  • lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów

Za dzień złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych uznaje się dzień, w którym dokumenty zostaną złożone w Biurze.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty”


Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

Skip to content