Aktualności

Dotacje dla kobiet

17.08.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Ostateczna lista Biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – II EDYCJA NABORU. Lista dostępna do pobrania zakładce REKRUTACJA

———-

9.08.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Wstępna lista Biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania II EDYCJA NABORU. Lista dostępna do pobrania zakładce REKRUTACJA

———-
7.08.2018 r.
Ocena formalna Biznesplanów II nabór
Informujemy, że ukazała się Lista biznesplanów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA

———-
17.07.2018 r.
OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DO II NABORU WNIOSKÓW

Biznesplany należy składać w dniach od 18 do 31 lipca 2018 r. korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” (C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO):

 • osobiście w Biurze Projektu, tj.: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
 • lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu (adres jak wyżej);
  o terminie złożenia Biznesplanu będzie decydować data i godzina jego wpływu do Biura Projektu (najpóźniej do godz. 16:00, 31.07.2018 r.)

———-
24.06.2018 r.
Przynależność do grup – dokument do pobrania: Podział na grupy szkoleniowe NABÓR II

Terminy szkoleń:

Grupa 1 Rzeszów
25.06.2018 8.00-14.30
26.06.2018 8.00-14.30
27.06.2018 8.00-14.30

Grupa 2 Rzeszów
25.06.2018 14.30-20.30
26.06.2018 14.30-20.30
27.06.2018 14.30-20.30

Grupa 3 Rzeszów
26.06.2018 8.00-14.30
27.06.2018 8.00-14.30
28.06.2018 8.00-14.30

Grupa 4 Rzeszów
28.06.2018 8.00-14.30
29.06.2018 8.00-14.30
30.06.2018 8.00-14.30

Grupa 5 Rzeszów
28.06.2018 14.30-20.30
29.06.2018 14.30-20.30
30.06.2018 14.30-20.30

———-
22.06.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie (II CYKL NABORU) pn. ,,Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”. Lista dostępna do pobrania zakładce REKRUTACJA

———-
28.05.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji (II CYKL NABORU) w ramach projektu pn. ,,Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”. Lista dostępna do pobrania zakładce Rekrutacja

———-
17.05.2018 r.
Poprawka redakcyjna w adresie internetowym na stronie 9 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie. Poprawka nie zmienia żadnych zapisów i wymagań w Regulaminie.

———-
16.05.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Ostateczna lista Biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania – I EDYCJA NABORU. Lista dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA

———-
10.05.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Wstępna lista Biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania. Lista dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA

———-
07.05.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Lista biznesplanów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista dostępna do pobrania w zakładce REKRUTACJA

———-
14.04.2018 r.
OGŁOSZENIE O TERMINIE SKŁADANIA BIZNESPLANÓW DO I NABORU WNIOSKÓW

Biznesplany należy składać w dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r. korzystając z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” (C. PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO):

 • osobiście w Biurze Projektu, tj.: ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00
 • lub przesłać pocztą/ kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu (adres jak wyżej);
  o terminie złożenia Biznesplanu będzie decydować data i godzina jego wpływu do Biura Projektu (najpóźniej do godz. 16:00, 27.04.2018 r.)

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną w zakładce „Dokumenty” (część C). Prosimy zwrócić uwagę na to, że zmianie uległy niektóre dokumenty, w tym wzór Biznesplanu

———-
05.04.2018 r.
PRZEDŁUŻENIE II NABORU WNIOSKÓW do 16.04.2018 r.
Informujemy, że ze względu na duże zainteresowanie, termin naboru Dokumentów rekrutacyjnych został przedłużony do 16.04.2018 r. (poniedziałek)

———-
03.04.2018 r.
W dniu 06.04.2018 r. (piątek) w godzinach 8.00-16.00 organizowane jest spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie udziału w projekcie wraz z możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Miejsce spotkania:
Jasło, ul. Kazimierza Wielkiego 5
Serdecznie zapraszamy do udziału.

———-
19.03.2018 r.
II NABÓR WNIOSKÓW: od 20.03. do 9.04.2018 r.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

———-
17.03.2018 r.
Przynależność do grup – dokument do pobrania: Podział na grupy szkoleniowe NABÓR I

Terminy szkoleń:

Grupa 1 Rzeszów
19.03.2018 8.00-14.30
20.03.2018 8.00-14.30
21.03.2018 8.00-14.30

Grupa 2 Jasło
19.03.2018 8.00-14.30
20.03.2018 8.00-14.30
21.03.2018 8.00-14.30

Grupa 3 Jasło
19.03.2018 14.30-20.30
20.03.2018 14.30-20.30
21.03.2018 14.30-20.30

Grupa 4 Jasło
22.03.2018 8.00-14.30
23.03.2018 8.00-14.30
24.03.2018 8.00-14.30

Grupa 5 Jasło
22.03.2018 14.30-20.30
23.03.2018 14.30-20.30
24.03.2018 14.30-20.30

———-
16.03.2018 r.
Informujemy, że o terminach szkoleń przygotowujących do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej będziemy zawiadamiać telefonicznie. Ponadto terminy szkoleń zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce „Aktualności”

———-
12.03.2018 r.
Informujemy, że zmianie uległ wzór Załącznika nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego. Aktualny został zamieszczony w zakładce DOKUMENTY pod nazwą „Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Rekrutacyjnego 12.03.201r. – AKTUALNY”

———-
12.03.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. ,,Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”. Lista dostępna do pobrania zakładce REKRUTACJA

———-
21.02.2018 r.
Informujemy, że ukazała się Lista rankingowa kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji w ramach projektu pn. ,,Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”. Lista dostępna do pobrania zakładce REKRUTACJA

———-
16.02.2018 r.
Informujemy, że zakończono ocenę formalną formularzy rekrutacyjnych. W wyznaczonym terminie wpłynęło 89 zgłoszeń. Pozytywna weryfikację formalną przeszło 57 zgłoszeń, a w trakcie uzupełnień jest 27 zgłoszeń. Osoby, których wnioski wymagają uzupełnień, zostały już powiadomione lub zostaną powiadomione w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2018 r.
Planowany termin ogłoszenia wyników oceny merytorycznej: 22.02.2018 r. (czwartek)
Planowany termin rozpoczęcia doradztwa zawodowego: 23.02.2018 r.(piątek)

———-
Przypominamy, że formularze zgłoszeniowe przyjmowane są jeszcze do czwartku włącznie (01.02.2018 r.) w godzinach od 8.00 do 16.00 w Leżajsku, Rzeszowie i Jaśle.

———-
W dniu 26.01.2018 r. (piątek) w godzinach 8.00-16.00 organizowane jest spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie udziału w projekcie wraz z możliwością złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Miejsce spotkania:
Młodzieżowe Centrum Kariery, OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

———-
W dniu 19.01.2018 r. (piątek) o godzinie 16.00 organizowane jest spotkanie informacyjne w sprawie udziału w projekcie.
Miejsce spotkania:
Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

———-
Najbliższy termin składania wniosków: od 12.01. do 1.02.2018 r. (I NABÓR WNIOSKÓW)
Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych Dokumentów Rekrutacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Skip to content